PROGRAMOK
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

Kiállítások
   Jószay Zsolt székfoglaló kiállítása
•  Fotók
   Lóránt János Demeter székfoglaló kiállítása
   Vass Tibor kiállítása
•  Művek
Előadások
   Jánosi Zoltán székfoglaló előadása
•  Fotók
   Fecske Csaba székfoglaló bemutatkozása
•  Fotók
   Rudolf Mihály székfoglaló előadása
•  Fotók
   Jurecskó László székfoglaló előadása
•  Fotók
   Kishonthy Zsolt székfoglaló előadása
•  Fotók
   Kárpáti László és Porkoláb Tibor székfoglaló előadása
   Cs. Varga István székfoglaló előadása
Egyéb Programok
   Feledy Gyula (1928-2010)
   Magyar Tudomány Ünnepe 2011
•  Fotók
•  Meghívó
   A Napjainktól az Új Holnapig
•  Vass Tibor
   Kondor Béla-emlékest
•  Fotók
•  Meghívó
   Honlap debütálás
•  Fotók
   Lillafüredi koszorúzás
•  Fotók
   Dobrik István írásai
   Múzsák kertje
   Széchenyi Istvánra emlékeztünk
Művészeti Szabadegyetem
   Művészeti Szabadegyetem 2013/2015
   Művészeti Szabadegyetem 2012
   Művészeti Szabadegyetem 2011
   Művészeti Szabadegyetem 2010
   Művészeti Szabadegyetem 2009
•  Fotóalbum
   Művészeti Szabadegyetem, 2008
•  Fotóalbum
Kabdebó Lóránt

Hozzászólás

Ha az én időmben szerkesztett Új Holnapról ejtünk szót, jogosabb lenne azt úgy emlegetni, mint Kabdebó-Porkoláb-féle Új Holnapot, hisz Tibor meghatározó személyisége volt ennek a folyóiratnak.
Kiegészítésképpen el kell mondanom - erről Tibor nem beszélhetett, én viszont igen -, hogy a lap bomlása Tibor kiválásával kezdődött. Ezt követte a kiadó, a TIT anyagi csődje. Nem tudtuk tovább folytatni a munkát, így fokozatosan "felszámolódott" a szerkesztőség.
Három dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az első: sokat emlegetik, hogy az egyetem megszerezte, avagy nem szerezte meg magának kellően a lapot. Az egyetem Miskolc város része. Ezt a régi vezetés beismerte, és remélem, hogy az új vezetés is be fogja ismerni. Annál is inkább, mert új polgármesterünk az egyetemmel is szoros kapcsolatban van: a doktori képzésben vesz részt. Tehát én ezt a kisajátítás-problémát soha nem éreztem. A Napjaink örök problémája az volt, hogy nem állt mögötte egy olyan egyetem, mint Szegeden vagy Pécsett. Ha azt állítjuk, hogy az egyetem "kisajátította" magának a lapot, akkor azt is mondhatjuk - de én nem mondom, mert nagyon fontos és nagyon helyesnek tartom -, hogy jelenleg a galéria a maga vizuális tematikájával sajátítja ki az irodalom és az irodalomtörténet rovására. Nem mondom, mert nem is ez a véleményem. Örüljünk, hogy vannak ezek az intézmények, amelyek az irodalomtudomány és -történet, a vizuális kultúra avatott letéteményesei a régióban.
Második: az egyetem feladata, hogy a régió múltját és jelenét felmérje, ezért is szerveztük meg a Regionális Irodalomtörténeti Tanszéket, melynek Porkoláb Tibor is munkatársa. Terveink szerint ez a tanszék fogja kézben tartani a Szabó Lőrinc Kutatóműhelyt.
Harmadik: muszáj kimondanunk, hogy ennek a városnak fel-, ill. ki kell dolgoznia a maga múltját és jelenét az irodalomtörténet szempontjából, mint ahogy - gondolom - a többi művészeti ágban is szükséges lenne megtenni ezt. Igazságtalan lennék, ha azt mondanám, hogy erre eddig nem tettünk kísérletet. Egy éve előző polgármesterünk arra kért, hogy készítsük el a városunk irodalomtörténetét összegző kiadványt. Jeleztem, hogy ez feltehetően négy esztendő munkája lenne. Porkoláb Tibor ennek avatott szakértője: ő a monográfia számára már elkészített egy olyan összefoglaló történeti munkát, amely ennek az általam javasolt tervezet egyik tézisfüzete lehet.
Sajnos nem csupán Kárpáti Béla könyvével van probléma. A történészek arra világítanak rá, hogy a Dobrossy-féle kultúrtörténeti összeállítás is kívánnivalót hagy maga után.
Én vétkem, én vétkem: adatokat adtam Kárpáti Bélának, saját adataimat ellenőriztem, ajánlást írtam. Nem kellett volna. Teljes mértékben egyetértek Porkoláb Tiborral.