MŰKÖDÉS
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

Közgyűlés
Elnökségi ülés
SZMSZ
•  SZMSZ
Sajtóinformációk, 2009
Szakmai tevékenység
•  2005-2008
•  2008-2011
2009. június 17.

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportja

kibővített elnökségi ülés

2009. június 17.

MAB, elnökségi tárgyaló (Erzsébet tér 3.)

 

Jelen vannak:

Fedor Vilmos alpolgármester

Viszlai József főépítész

Újszászy László MAB tudományos titkár, SZIMA MTCS társelnök

Bodonyi Csaba SZIMA MTCS elnök

Dobrik István SZIMA MTCS ügyvezető elnök

Hargitai Éva MAB titkárságvezető

Bán András SZIMA MTCS tag

Rostás László SZIMA MTCS tag

Rudolf Mihály SZIMA MTCS tag

Vass Tibor SZIMA MTCS titkár

 

A főtér ügyében Fedor Vilmos alpolgármester kezdeményezésére egyeztetés történik a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportja kibővített elnöksége és az alpolgármester) között, a városi főépítész részvételével. Az alpolgármester előre jelezte, hogy az Akadémia – előzetes vitákból és a sajtóból ismert, s a polgármesternek is megküldött – elemző észrevételének igen nagy részével egyetért. Ez megkönnyítette a beszélgetést és a közös álláspont keresését. Az Akadémia részéről ismételten hangsúlyoztuk, hogy a város főtere nem szűk építészeti szakmai kérdés, vagy vita tárgya, hanem igazi közügy, jövőnket és városi identitásunkat meghatározó széles társadalmi ügy, melynek megalkotása politikai konszenzussal lehetséges, s Pirity Attila – a vitában elhangzott – találó szavaival élve, nem hozható létre ökölbeszorított kézzel, agresszíven, csak jókedvűen és közmegegyezéssel. Az Akadémia mint szellemi–értelmiségi kör is erre törekszik. A nagyrészt egymásra figyelő kulturált beszélgetésen egyetértés alakult ki abban, hogy a főtér elsősorban szellemi központ legyen, beleértve ebbe a helyi és regionális igazgatást, s esetleg az egyetemi oktatást, a konferencia-központot. Ez egyben azt is jelenti, hogy újabb kereskedelmi központ (pláza) elhelyezése e helyen semmiképpen nem kívánatos, s veszélyezteti a főutca kereskedelmi életét, e térségben történelmileg is más városi funkciók alakultak ki, melyek) karakteresen eltérnek) a Széchenyi u. Búza térhez közeli keleti végétől. A szálloda és a Hunyadi u. 2.sz. alatti igazgatási épületek funkcionálisan a leendő tér szerves részének tekinthetőek. Arra a kérdésre, hogyan lehetne ezt a teret élettelivé tenni, jó válasz lehet a kisebb kereskedelmi–vendéglátó-egységek sora, maga a szálloda, s a megbeszélésen felmerült javaslat szerint esetleg az egyetemisták jelenlétének biztosítása valamely egyetemi kar (művészeti) e helyre való áthelyezésével. Ezen túl hangsúlyosan fontosnak tartjuk a főtér flexibilis rendezvény-térként való multifunkcionális használatát.  Fontosnak tartottuk a tér szakrális erejének biztosítását, azt, hogy az avasi műemléki templom-együttes látványa a leendő tér meghatározó eleme legyen. Ezért a leendő főtér tengelyét – a jelenlegi tervektől eltérően – mindenképpen a templom-együtteshez kellene igazítani, még akkor is, ha rendezési tervi „rendezetlenségek” okán a jelenleg akadályt képező szálloda tervét kisebb mértékben módosítani kell. Ehhez az Akadémia építész tagjai felajánlották támogató szakmai segítségüket, mellyel az Önkormányzat várhatóan élni kíván. A szálloda példáján is okulva, fontos teendő a főtér és a Szinva telkeinek egyértelmű földhivatali lehatárolása, s hogy a tér, s a környező önkormányzati telkek ne kerüljenek értékesítésre, s pontos térbeli meghatározást nyerjen az, hogy hova nem szabad építeni. Ugyancsak egyetértés alakult ki a jelenleg fedett Szinva főtéri szakaszának kibontására, s a térrel való szerves kapcsolatra. Hangsúlyoztuk, hogy a térre vonatkozóan ígért második tervpályázat kiírását fontosnak tartjuk, mint a Pirity Attila-féle nyertes terv felhasználását is, mely jól oldja meg a templom és tér kapcsolatát. A pályázat előtt a funkcionális – tartalmi meghatározáshoz a lakosság, a politikai és civil szervezetek előzetes bevonását is hangsúlyoztuk. Magától értetődő igénynek tartjuk a jelenlegi tervek nyilvános bemutatását, hiszen az eddigi viták annak ismerete nélkül történtek, ami mindannyiunk számára megtévesztő. Az Akadémia a beszélgetést nagyrészt konstruktívnak, biztatóan előremutatónak értékelte. A SZIMA MTCS egy újabb Sajtóközlemény kiadását határozta el a témával kapcsolatosan.