MŰKÖDÉS
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

Közgyűlés
Elnökségi ülés
SZMSZ
•  SZMSZ
Sajtóinformációk, 2009
Szakmai tevékenység
•  2005-2008
•  2008-2011
Részletes állásfoglalás a miskolci főtér fejlesztésével kapcsolatban, május 25. __________

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának
részletes állásfoglalása a Miskolci Főtér fejlesztésével kapcsolatban

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportja örömmel figyelte a régióközpont-várományos város főterével kapcsolatos, régen időszerű aktivitást – a tervpályázatot, annak eredményét és folytatását.
Ezen aktivitás legutóbbi eseményeihez, mely a sajtóban újra a „pláza – nem pláza”-kérdést feszegeti, szellemi támogatásaként a SZIMA MTCS az alábbi véleményét hangsúlyozza.
1)    Miskolc ezideig nem fogalmazta meg a tucatnyi településből egyesített nagy-Miskolc méltó méretű és szépségű, átfogó erejű főterét és belvárosát. Jelenleg az egyesítés előtti Miskolc örökölt adottságait használjuk. A főtér tartalmi és építészeti megfogalmazása már évtizedek óta időszerű.
2)    A leendő téren nagy-Miskolc főterén túl stratégiailag az észak-magyarországi regionális központi szerep tartalmi és építészeti kifejezését kiemelten fontosnak tartjuk.
3)    A főtéren jelentős kifejezést kellene adni a város történelmének, hagyományának, s az időbeli állandóságnak. A főtereket általában jellemző szakrális és kultikus erőt esetünkben a református templom-együttes és az avasi domboldal, a kibontott Szinva patak sértetlen látványának térbeli bekapcsolásában, s identitásunk képzőművészeti alkotásokban való megjelenítésében látjuk. Mindezt úgy, hogy a változó funkciók, rendezvények befogadása, vagyis a tér flexibilis használata ne korlátozódjon.
4)    Vitatjuk belvárosunk fejlesztésének jelenlegi felfogását, mely a Széchenyi u. keleti végén meglévő plazáktól a „főutcai pláza-programon” keresztül a főtéri plázáig a belváros fejlesztését átfogó pláza-programként fogalmazza meg. Városunk jelenlegi lakóinak politikai–társadalmi–szellemi alkotóereje és közmegegyezési készsége, kreativitása, kollektív tudata felülmúlja ezt a koncepciót.
    Ennél Miskolc többre képes és többre hivatott. Nem lehetnénk büszkék, ha ma, a     lehetőséggel nem élve, csupán egy plázát hagynánk az utókorra! Ez azt jelenti, hogy     a SZIMA részéről a főtéri plázával nem értünk egyet. (Annál is inkább, mert az új     nagy plaza következményeiben az önkormányzat jó törekvésű ún. főutcai „plaza-    programját” tenné öngólként eredménytelenné.)
5)    A pláza-koncepciótól eltérően a főtéren a város régióközpont szerepével kapcsolatos  igazgatási-, konferencia- és idegenforgalmi, kulturális, szakrális központját kellene megfogalmazni, Miskolc minőségi továbblépéséért és regionális leszakadásának megelőzésére.
6)    A főtér ezen programjának meghatározása nem lehet csupán építészeti feladat, az a város lakosságának, összes politikai erejének véleményét kell tükröznie. Főteret nem lehet politikai és társadalmi konszenzus nélkül létrehozni.
7)    A végeredmény szempontjából veszélyesnek tartjuk a most tapasztalt szakaszos tervezgetést, mert ez a fejlesztési elemek végső összefüggését, s a további fejlesztések szabad kezelését kockáztatja, s a végeredmény bizonytalanságát, a cél és lehetőség erodálását eredményezheti.
8)    A főtér leendő programjához a Hunyadi u. 2.sz. alatti igazgatási épület tervét funkcionálisan és építészetileg is illeszkedőnek tartjuk. A tervezett szálloda funkciója is jól kapcsolódik a tér tartalmához, de építészeti és vizuális szempontból bírálható, mivel a főtér felé túlságosan benyúlva takarja a tér szempontjából rendkívül fontos Avasi templom-együttest (lásd Erzsébet tér) s rossz irányba módosítja a tér tengelyét. (Ez is az átfogó előzetes koncepcionális terv hiányából ered.)
9)    Ugyancsak megfontolandónak tartjuk a rendezvény tér alatti, egyszintes parkoló építését a belváros ilyen közelségében, mert így a belvárosra húzzuk a gépkocsi- forgalmat. Különösen, ha a le- és feljárat a tervezett tér közepére kerül. A későbbi térfalak szempontjából túlzott kötöttséget teremthet a parkológarázs meglévő épületkontúrokig való kiterjesztése is. Nem világos a garázs és a Szinva patak kapcsolata sem.
10)     Javasoljuk a téralakítás során az egyik megosztott első díjjal elismert miskolci alkotó csoport pályamunkájának hasznosítását, mely nem pláza-főszerepű térre tett javaslatot, s talán éppen ezért, de mégis érthetetlenül, marginalizálódott.
11)    Veszélyesnek tartjuk a hiányzó térfalak tartalomnélküli provizórikus és díszlet-jellegű kétoldali kollonáddal való helyettesítését, mely az Avas látványát kilátóval együtt eltakarja.
12)    Javasoljuk a lakosság, a civil szervezetek, s a helyi politikai szereplők szervezettebb bevonását, s az önkormányzat által ígért második (konkrét programokra épülő) pályázati forduló megvalósítását, s addig a főtéri mélygarázs tervezésének felfüggesztését.

Miskolc, 2009. május 25.