MŰKÖDÉS
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

Közgyűlés
Elnökségi ülés
SZMSZ
•  SZMSZ
Sajtóinformációk, 2009
Szakmai tevékenység
•  2005-2008
•  2008-2011
Sajtóinformáció a miskolci főtér ügyében megvalósult egyeztetésről, június 25. __________

Sajtóinformáció
A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportja
és Miskolc város alpolgármestere között
a miskolci főtér ügyében megvalósult egyeztetésről

A főtér ügyében Fedor Vilmos alpolgármester kezdeményezésére egyeztetés történt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportja kibővített elnöksége és az alpolgármester között, a városi főépítész részvételével.

Az alpolgármester előre jelezte, hogy az Akadémia – előzetes vitákból és a sajtóból ismert, s a Polgármesternek is megküldött – elemző észrevételének igen nagy részével egyetért. Ez megkönnyítette a beszélgetést és a közös álláspont keresését. Az Akadémia részéről ismételten hangsúlyoztuk, hogy a város főtere nem szűk építészeti szakmai kérdés, vagy vita tárgya, hanem igazi közügy, jövőnket és városi identitásunkat meghatározó széles társadalmi ügy, melynek megalkotása politikai konszenzussal lehetséges, s Pirity Attila – a vitában elhangzott – találó szavaival élve, nem hozható létre ökölbeszorított kézzel, agresszíven, csak jókedvűen és közmegegyezéssel. Az Akadémia mint szellemi–értelmiségi kör is erre törekszik.
A nagyrészt egymásra figyelő kulturált beszélgetésen egyetértés alakult ki abban, hogy a főtér elsősorban szellemi központ legyen, beleértve ebbe a helyi és regionális igazgatást, s esetleg az egyetemi oktatást, a konferencia-központot. Ez egyben azt is jelenti, hogy újabb kereskedelmi központ pláza elhelyezése e helyen semmiképpen nem kívánatos, s veszélyezteti a főutca kereskedelmi életét, e térségben történelmileg is más városi funkciók alakultak ki, melyek karakteresen eltérnek) a Széchenyi u. Búza térhez közeli keleti végétől. A szálloda és a Hunyadi u. 2. sz. alatti igazgatási épületek funkcionálisan a leendő tér szerves részének tekinthetőek. Arra a kérdésre, hogyan lehetne ezt a teret élettelivé tenni, jó válasz lehet a kisebb kereskedelmi–vendéglátó-egységek sora, maga a szálloda, s a megbeszélésen felmerült javaslat szerint esetleg az egyetemisták jelenlétének biztosítása valamely egyetemi kar (művészeti) e helyre való áthelyezésével. Ezen túl hangsúlyosan fontosnak tartjuk a főtér flexibilis rendezvény-térként való multifunkcionális használatát. 
Fontosnak tartottuk a tér szakrális erejének biztosítását, azt, hogy az avasi műemléki templom-együttes látványa a leendő tér meghatározó eleme legyen. Ezért a leendő főtér tengelyét – a jelenlegi tervektől eltérően – mindenképpen a templom-együtteshez kellene igazítani, még akkor is, ha rendezési tervi „rendezetlenségek” okán a jelenleg akadályt képező szálloda tervét kisebb mértékben módosítani kell. Ehhez az Akadémia építész tagjai felajánlották támogató szakmai segítségüket, mellyel az Önkormányzat várhatóan élni kíván. A szálloda példáján is okulva, fontos teendő a főtér és a Szinva telkeinek egyértelmű földhivatali lehatárolása, s hogy a tér, s a környező önkormányzati telkek ne kerüljenek értékesítésre, s pontos térbeli meghatározást nyerjen az, hogy hova nem szabad építeni.
Ugyancsak egyetértés alakult ki a jelenleg fedett Szinva főtéri szakaszának kibontására, s a térrel való szerves kapcsolatra.
Hangsúlyoztuk, hogy a térre vonatkozóan ígért második tervpályázat kiírását fontosnak tartjuk, mint a Pirity Attila-féle nyertes terv felhasználását is, mely jól oldja meg a templom és tér kapcsolatát. A pályázat előtt a funkcionális – tartalmi meghatározáshoz a lakosság, a politikai és civil szervezetek előzetes bevonását is hangsúlyoztuk.
Magától értetődő igénynek tartjuk a jelenlegi tervek nyilvános bemutatását, hiszen az eddigi viták annak ismerete nélkül történtek, ami mindannyiunk számára megtévesztő.
Az Akadémia szempontjából a beszélgetést nagyrészt konstruktívnak és biztatóan előremutatónak értékeltük, bizalommal várva a folytatást.

Bővebb információ:
Bodonyi Csaba elnök, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportja
+36 30 2056 453
Dobrik István ügyvezető elnök, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportja
+36 309 957500Miskolc, 2009. június 25.