MŰKÖDÉS
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

Közgyűlés
Elnökségi ülés
SZMSZ
•  SZMSZ
Sajtóinformációk, 2009
Szakmai tevékenység
•  2005-2008
•  2008-2011
2009. november 9.

Jegyzőkönyv

a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportja Elnökségi üléséről

Időpont: 2009. november 9. 10 óra

Helye: Miskolci Galéria, Feledy-ház (Deák tér 3.)

Jelen vannak: Bodonyi Csaba elnök, Dobrik István ügyvezető elnök, Újszászy László társelnök, Vass Tibor titkár

Az elnökség a 2009. évi, záró közgyűlést készítette elő. Időpontjául december 5., szombatot tűzte ki.
Helyszín 9.30-tól: MAB székház, Deák-terem, 11 órától: Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Kamaraterem.
Székfoglaló előadásának megtartására Csorba Piroskát, székfogaló kiállításának megrendezésére Máger Ágnest kéri fel.
Csorba Piroska 9.30-tól a Deák-teremben, Máger Ágnes 11 órától a Miskolci Téli Tárlat megnyitóján, a Galéria Kamaratermében lép fel. Az elnökség a közgyűlés előkészítésével a titkárt bízza meg.

Az elnökség az ügyvezető elnök kezdeményezésére határoz arról, hogy székfoglalóként fogadja el:

  • Vass Tibor Lóránt János Demeter székfoglaló kiállítását megnyitó beszédét (Miskolci Akadémiai Bizottság székháza, 2006. szeptember 22.);
  • Csemiczki Miklós előadását (elhangzott a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában, 2008. április 18-án);
  • Tellinger István posztumusz, felsőzsolcai kiállítását (Bárczay-kastély, 2008. augusztus 20.);
  • Pataki János miskolci kiállítását (Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, megnyitotta Dobrik István, 2008. október 30.);
  • Vass Tibor miskolci kiállítását (Miskolci Akadémiai Bizottság székháza, megnyitotta Bán András, 2007. március 30.).

A társelnök kezdeményezésére az Elnökség elhatározta, hogy a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában 2010-től évente két kiállítás szervezését, rendezését segíti.

Az elnökség az ügyvezető elnök kezdeményezésére a Feledy-ház kertjében Múzsák kertje alapítását határozza el. Alapító okiratának, emléklapjának elkészítésével, az alapítók körének kijelölésével az ügyvezető elnököt bízta meg.
A Múzsák kertje avatására, alapító okiratának aláírására, ünnepélyes diófa-ültetésre az Elnökség 2009. november 14-ét jelölte ki, annak szervezésére az ügyvezető elnököt és a titkárt kérte fel.

Melléklet: A Múzsák kertje Alapító okirata, 2009. november 14.

_______

„És bár élnünk előre a jövőnek kell, az életet csak visszafelé a múltba nézve tudjuk megérteni.

Minden múltidézés kegyelmi kérvény a jelenhez.”

Sütő András

Alapító Okirat

Emléklap

 

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportja, a lillafüredi István Nádor Borlovagrend és a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum a Miskolci Galéria Feledy-házának kertjében (Miskolc, Deák tér 3.) emlékhelyet alapít azon kiemelkedő alkotóművészek tiszteletére, akik értékteremtő munkájukkal meghatározó módon gazdagították Miskolc város szellemi és tárgyi örökségét.

Az emlékhely a MÚZSÁK KERTJE elnevezést kapja, ahol emlékfal kialakításával, neveik felsorolásával tisztelgünk a már elhunyt alkotóink előtt.

Az alapítók azt szeretnék, ha ez a kert az emlékezések mellett egyben lehetőséget adna olyan rendezvények megtartására, amelyek erősítik a helyi művészeti élet erényeit és a városunkért történő civil összefogást.

Ennek egyik kiegészítő helyszíne legyen az a ház alatt meglévő pincekápolna, amely az István Nádor Borlovagrendet reprezentálja, és amely a bor a múzsák és a művészet életerejét is szimbolizálja.

Ezen alapító dokumentum egyben emléklap is arról az eseményről, amely alkalmával mindezen elhatározás cselekedetekben folytatódva elkezdődik azzal, hogy a Múzsák Kertje közepén az alapítók és a hozzájuk csatlakozó, meghívott jeles barátaik diófát ültettek jelképeként a nemes összefogásnak.

 

Miskolc, 2009. november havának 14. napján

 

Bodonyi Csaba

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának elnöke

 

Bán András

A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum igazgatója

 

Czupper András

A lillafüredi István Nádor Borlovagrend elnök-nagymestere

 

Dobrik István

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának ügyvezető elnöke, az emlékhely kezdeményezője

 

Újszászy László

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának társelnöke, a Miskolci Akadémiai Bizottság titkára

 

 

Barna György     

a Lézerpont Látványtár és Műhely tulajdonosa és ügyvezető igazgatója           

 

Borkúti László

a Miskolci Városi Könyvtár igazgatója

 

Dobrossy István

ny. levéltár-igazgató, várostörténész  

                

Ducsai György 

a lillafüredi István Nádor Borlovagrend vezetőségének tagja

 

Karosi Imre

a Miskolci Kommunikációs Kht. igazgatója  

 

Kákóczki András

művészettörténész

 

Kishonthy Zsolt

művészettörténész, a Szépmesterségek Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának tagja

 

Molnár András

a lillafüredi István Nádor Borlovagrend vezetőségének tagja

 

Porkoláb Tibor                 

irodalomtörténész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának tagja

 

Rudolf Mihály

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara elnöke, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának  tagja                    

 

Vass Tibor

költő, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának tagja és titkára

 

Varga Éva   

szobrászművész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának tagja