MŰKÖDÉS
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

Közgyűlés
Elnökségi ülés
SZMSZ
•  SZMSZ
Sajtóinformációk, 2009
Szakmai tevékenység
•  2005-2008
•  2008-2011
2011. október 3.

Jegyzőkönyv

a SZIMA Miskolci Területi Csoportja kibővített elnökségi üléséről

Időpont: 2011. október 3. hétfő 16 h.

Helyszín: Miskolci Galéria Feledy-ház (Deák tér 3.)

Jelen vannak: Bodonyi Csaba elnök, Újszászi László társelnök, Varga Éva szobrászművész, Fecske Csaba költő, Dobrik István ügyvezető elnök

Napirend

 1. Tájékoztatás a Magyar Tudomány napja programjairól
 2. A SZIMA Miskolci Területi Csoportja tisztújító közgyűlésének előkészítése
 3. Egyebek
 1. Az elnökség meghallgatta és elfogadta Dobrik István tájékoztatóját a tudomány-napi programokról. Külön megtisztelőnek ítélte, hogy a Miskolci Területi Csoport külön szekcióban csatlakozhat az ünnephez, melynek programja az alábbiak szerint alakul:

  Magyar Tudomány Ünnepe 2011
  MTA Miskolci Területi Bizottsága és a SZIMA Miskolci Területi Csoportjának közös ülése

   „Összhang: a tudomány a gazdaságban és a társadalomban”

  „Művészet-Tudomány-Társadalom”
  Időpont: 2011. november 5.  
  Helyszín: MTA Miskolci Területi Bizottságának székháza  
    3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.  
  Program:
  10:00 A kassai dóm
      Marosi Ernő, akadémikus
     10:30 Patak öröksége
      Jósvainé Dankó Katalin, régész, ny. múzeumigazgató  
    11:00 A táj szellemi öröksége  
      Kuklai Antal, plébános, művészettörténész  
    11:30 Gömöri hagyaték - Rimamurány  
      B. Kovács István, régész, főszerkesztő, Rimaszombat  
    12:00 II.Rákóczi Ferenc Rodostói Emlékháza Kassán 1991-2011  
      Pollák Róbert muzeológus, a Kelet-szlovákiai Múzeum  
      igazgatója, Kassa  
    12:30 Büfé  

                         

 2. Az elnökség megtárgyalta a tisztújító közgyűléssel kapcsolatos teendőket. A jelölő bizottságba felkérte Varga Évát és Fecske Csabát, akik ezt elfogadták. A jelölőbizottság elnöke a SZIMA MTCS társelnöke, a MAB tudományos titkára Újszászy László.  

  A tisztújító közgyűlés időpontját a MAB ügyvezető titkárával előzetesen egyeztetve 2011. november 18. péntek délelőtt 11 órára tűzi ki.

  Dobrik István bejelenti, hogy a következő ciklustól szeretné átadni az ügyvezető elnöki teendőket és erre a posztra utódját, a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum igazgatóját Bán András műkritikust jelöli.

  Az elnökség a jelölő bizottság tagjaival részletesen, több alternatívát felvetve konzultált az új vezetés további személyi lehetőségeiről, melyben mindenki kifejtette véleményét. Felkérte a jelölő bizottság tagjait, hogy mindezeket figyelembe véve beszélgessenek el a tagsággal, kérjék ki véleményüket, amit terjesszenek a közgyűlés elé.

  A jelölések lezárása és a közgyűlést közvetlenül előkészítő kibővített elnökségi ülés időpontja 2011. október 24-én, hétfőn 16 óra.

 3. Az egyebek között az ügyvezető elnök tájékoztatta az elnökséget a Múzsák Kertje Alapítvány munkájáról, terveiről, a Múzsák Kertjében elhelyezésre kerülő emléktáblák kivitelezéséről, majd megtekintették a kertalakítás jelenlegi állapotát.

  Javasolta, hogy a tisztújító közgyűlést követően ezen a helyszínen kerüljön sor egy kis ünnepségre, ahol lehetőség nyílik köszönteni kitüntetettjeinket.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette: Dobrik István