MŰKÖDÉS
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

Közgyűlés
Elnökségi ülés
SZMSZ
•  SZMSZ
Sajtóinformációk, 2009
Szakmai tevékenység
•  2005-2008
•  2008-2011
2008-2011

Beszámoló a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
Miskolci Területi Csoportja tevékenységéről
2008-2011

A SZIMA Miskolci Területi Csoportja az elmúlt három évben is központi pénzügyi támogatás nélkül szervezte munkáját bár a SZIMA titkárságával folyamatosan tartottuk a kapcsolatot és folyamatos volt az információcsere.

A MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága adott helyet, lehetőséget és naturális támogatást programjaink megvalósításához, valamint a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum és a 2010-ben alapított Múzsák Kertje Alapítvány segítette tevékenységünket.

Ebben a ciklusban halálozott el tagjaink közül:

Feledy Gyula (1928-2010) Kossuth-díjas grafikusművész,

aki a SZIMA Miskolci Területi Csoportjának alapító korelnöke volt és

Bihari Sándor (1932-2011) József Attila-díjas költő.

Vezetőségi ülések időpontjai:

2009.11.09.

2010.01.26.

2010.02.03.

2010.02.23.

2010.03.23.

2010.10.14

2010.11.15.

2011.01.17.

2011.10.03.

2011.11.24.

Közgyűlések időpontjai:

2009.12.05.

2010.12.10.

2011.12.02.

A közgyűlések és az elnökségi ülések jegyzőkönyveit, a honlapon folyamatosan közzétettük.

Szervezeti, személyi változások:

Vass Tibor 2010 februárjában családi okok miatt lemondott a titkári posztjáról. Az ügyvezető elnök az elnökség egyetértésével Karosi Imrét kérte fel erre a tisztre, aki 2010 októberéig tudta segíteni munkánkat. Ezt az időt követően a titkári feladatokat a tisztújító közgyűlésig Dobrik István ügyvezető elnök látta el.

Új tagjaink lettek ebben a ciklusban:

Csorba Piroska költő, író

Máger Ágnes festőművész

Sándor Zoltán karnagy

Kavecsánszki Gyula DLA festőművész

Székfoglaló kiállítások, előadások a ciklusban:

2009. december 10. Miskolci mondák Előadó: Csorba Piroska költő; Máger Ágnes kiállítása a Miskolci Galériában

2010. november 15. Kultusz és kultúra: Költészetünk szakrális vonulata Előadó: Cs.Varga István irodalomtörténész; Az építészet szentsége Előadó: Rostás László építész

2011. november 5- Kavecsánszki Gyula kiállítása a Herman Ottó Múzeum kiállítási épületében.

Kiemelt események:

 • Széchenyi István halálának 150. évfordulóján 2010. április 8-án, a MAB Székházának könyvtártermében kiállítással emlékeztünk a nagy magyar hazafira. A kiállítás a 2000-ben megjelent Széchenyi grafikai mappa anyagából készül a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum közreműködésével, melyhez anno Kosáry Domonkos akadémikus és Supka Magdolna művészettörténész írt ajánló ünnepi sorokat. A kiállítás megnyitását megelőzően koszorúzásra került sor a Városház téren lévő Széchenyi szobornál, majd ezt ünnepi megemlékezés követte a Miskolci Akadémiai Bizottság székházának nagytermében. A megemlékezésen köszöntőt mond Lakatos István akadémikus a MAB elnöke, Bodonyi Csaba a SZIMA Miskolci Területi Csoportjának elnöke. Széchenyi István munkásságának miskolci és megyei vonatkozásaira Veres László történész, megyei múzeumigazgató emlékezett felolvasott írásával. A kiállítást Dobrik István művészettörténész ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A megemlékezés levezető elnöke Újszászy László volt.
 • A MAB 30 éves jubileumi ünnepségén (1979-2009) a SZIMA Miskolci Területi Csoportja nevében Dobrik István ügyvezető elnök mondott köszöntőt.
 • Kiemelkedő esemény volt 2010-ben a Miskolci Galéria Városi Múzeummal közösen szervezett, Végvári Lajos (1919-2004) munkássága előtt tisztelgő tudományos emlékülés.
 • Az elnökség Dobrik István ügyvezető elnök kezdeményezésére a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Feledy-házának kertjében Múzsák kertje alapítását határozta el. A Múzsák kertje avatására, alapító okiratának aláírására, ünnepélyes diófa-ültetésre 2009. november 14-én került sor.

Alapítók:

A SZÉCHENYI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI AKADÉMIA MISKOLCI TERÜLETI CSOPORTJA

MISKOLCI GALÉRIA VÁROSI MŰVÉSZETI MÚZEUM

LILLAFÜREDI ISTVÁN NÁDOR BORLOVAGREND

MÚZSÁK KERTJE ALAPÍTVÁNY

 • Dobrik István egy személyben, támogatók csatlakozásával Múzsák Kertje Közhasznú Kulturális Alapítvány alapítását kezdeményezte, amely 2010-ben bejegyzésre is került. Székhelye a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Feledy-háza (Miskolc, Deák tér 3.). A közhasznú alapítvány célja a város már elhunyt, meghatározó értékeket teremtő alkotói emlékének ápolása, a ma élő kortárs művészek támogatása, a tehetséggondozás és a művészeti életben a közösségteremtő civil erő felkarolása. Feladatai között szerepel a SZIMA Miskolci Területi Csoportjának is a támogatása, működési feltételeinek megteremtése. Az elnökség örömmel nyugtázta az Alapítvány létrejöttét, egyetért a célkitűzésekkel, a tervezett kuratórium összetételével, a kuratórium elnökének személyével és erkölcsi támogatásáról biztosította az alapítót.
 • A Magyar Tudomány Ünnepe 2011 keretén belül az MTA Miskolci Területi Bizottsága és a SZIMA Miskolci Területi Csoportjának közös ülésére került sor „Összhang: a tudomány a gazdaságban és a társadalomban”- „Művészet-Tudomány-Társadalom” címmel 2011. november 5-én.

A kassai dóm” címmel Marosi Ernő akadémikus, „Patak öröksége”címmel

Jósvainé Dankó Katalin régész, ny. múzeumigazgató, „A táj szellemi öröksége” címmel Kuklai Antal kanonok, művészettörténész, végül „II.Rákóczi Ferenc Rodostói Emlékháza Kassán 1991-2011”címmel Pollák Róbert muzeológus, a Kelet-szlovákiai múzeum igazgatója tartottak nagysikerű előadásokat.

A konferencia levezető elnökei Páczelt István akadémikus a MAB alelnöke és Dobrik István a SZIMA MTCS ügyvezető elnöke voltak.

 • Folytatódtak a Művészeti Szabadegyetem sorozatai a Feledy házban a 2009, 2010 és a 2011-es években is. A Műhelybeszélgetések sorozat ez évben a hatodik szemeszterét zárta.
 • A honlapunk aktualizálása is folyamatosan megtörtént, minden rendezvényünkről szöveges és képes információ megtekinthető a szimamiskolc.hu honlapon.

A SZIMA MTCS szakmai támogatója a Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális folyóiratnak.

Egyéb tevékenység

 • Díjjavaslatok Miskolc város díjaira: 2009, 2010, 2011
 • Koszorúzás a Költészet Napján Lillafüreden: 2009, 2010 és 2011

Sajtóinformációk kiadása, média megjelenések

 • Részletes állásfoglalás a miskolci főtér fejlesztésével kapcsolatban, 2009. május 25.
 • Sajtóinformáció; Javaslat a belváros és főterének fejlesztéséhez, 2009. május 25.
 • Sajtóinformáció a miskolci főtér ügyében megvalósult egyeztetésről, 2009. június 25.

Kitüntetettjeink:

 • Újszászy László a Magyar Köztársaság Aranykeresztje 2011
 • Bodonyi Csaba Miskolc Város Díszpolgára 2011
 • Serfőző Simon Miskolc Város Pro Urbe díja 2011, Balassi-kard 2008
 • Vass Tibor József Attila díj 2009
 • Porkoláb Tibor Miskolc Város Szabó Lőrinc irodalmi díja 2009
 • Jenei László Miskolc Város Szabó Lőrinc irodalmi díja 2008
 • Máger Ágnes Múzsa díj 2010
 • Rostás László Miskolc Város építészeti alkotódíja 2010
 • Kishonthy Zsolt Miskolc Város Kondor Béla díja 2011
 • Sándor Zoltán Megyei Príma Díj 2011

Miskolc, 2011. december 2.

Bodonyi Csaba sk.
elnök
Dobrik István sk.
ügyvezető elnök