MŰKÖDÉS
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

Közgyűlés
Elnökségi ülés
SZMSZ
•  SZMSZ
Sajtóinformációk, 2009
Szakmai tevékenység
•  2005-2008
•  2008-2011
2008. március 28.
Közgyűlés

Dobrik IstvánJószay Zsolt, Porkoláb TiborBorgó György Csaba
Hargitainé Varga ÉvaFecske CsabaPorkoláb Tibor
Jánosi Zoltán, Fecske Csaba, Jószay ZsoltDobrik István, Vass Tibor, Jánosi Zoltán, Fecske Csaba, Jószay Zsolt, Porkoláb TiborVass Tibor, Jánosi Zoltán, Fecske Csaba, Jószay Zsolt, Porkoláb Tibor
Varga ÉvaBorgó György Csaba, Varga Éva, Hargitainé Varga ÉvaJószay Zsolt, Porkoláb Tibor
Vass Tibor, Jánosi Zoltán, Fecske Csaba

A teljes méret megtekintéséhez klikkeljen a képre!

Jegyzőkönyv
– kivonat –

Készült a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
Miskolci Területi Csoportja közgyűlésén,
Miskolci Akadémiai Bizottság, Deák-terem, 2008. március 28.


Dobrik István köszönti a megjelenteket és a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Hargitainé Varga Évát.
Dobrik István az igazoltan távol lévő tagok előzetesen írásban a tagjelöltekre leadott szavazataival kapcsolatos iratokat átadja a titkárnak, a titkárral számba veszik azokat, majd  Dobrik István megállapítja a határozatképességet.
Dobrik István felolvassa az igazoltan távollévő Újszászy László írását, melyben a közelmúltban díjazott tagokat köszönti.
Dobrik István ismerteti az elnökség állásfoglalását a tagfelvétellel kapcsolatban.
Vass Tibor a közgyűlés elé terjeszti a tagjelöltek szakmai életrajzait, és ajánlóik támogató sorait.
A jelenlévők nyíltan, kézfeltartással, egyhangúan megszavazzák az elnökségi állásfoglalásban tagfelvételre javasoltakat. A SZIMA MTCS-nek 2008. március 28-i hatállyal tagjai lesznek: Bán András művészettörténész, Cs. Varga István irodalomtörténész, Csorba Piroska költő, Jenei László író, Máger Ágnes képzőművész, Pataki János képzőművész, Rostás László építész, Tellinger István képzőművész, Vass Tibor költő.
Dobrik István tájékoztatja a közgyűlést, hogy 2008 őszére esedékes lesz tisztújító közgyűlést összehívni. A tisztújító közgyűlés előkészítésére Jelölő Bizottság megalakítását indítványozza, melybe a következő személyek megválasztását javasolja: Fecske Csaba, Rudolf Mihály, Varga Éva, Vass Tibor. A közgyűlés egyhangúlag megválasztja őket a Jelölő Bizottság tagjainak.
Dobrik István felkéri a Jelölő Bizottságot, hogy 2008 kora őszéig a tagság véleményét figyelembe véve adja le javaslatát az elnökség személyi összetételére, azaz nevezzen meg (kor)elnököt, ügyvezető elnököt, társelnököt, titkárt.
A közgyűlés ezt követően aktuális szakmai kérdésekről konzultál, elhatározzák a Ferenczi-év, a Szalay-év, a Miskolci Grafikai Triennále szakmai támogatását. Jánosi Zoltán hozzászólásában méltatja a Spanyolnátha művészeti folyóirat tevékenységét, Varga Éva a Magyar Nyelv Múzeumának megnyitójára invitálja a közgyűlés résztvevőit.
Dobrik István a jelenlévő tagokat hozzátartozóikkal együtt meghívja Selmeczi György és Csemiczky Miklós április 18-i előadására, és Selmeczi György szerzői estjére, mely programokat a SZIMA MTCS égisze alatt szerveződnek. 

Készítette: Hargitainé Varga Éva
Miskolc, 2008. április 6.Dr. Újszászy László
NÉHÁNY SZÓ A SZÉCHENYI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI AKADÉMIAI MISKOLCI TERÜLETI CSOPORTJÁNAK TAGJAIHOZ
2008. március 28.

Hölgyek, Urak, Társaim, Barátaim!

Elnök úr kért meg, hogy a mai nap én is szóljak néhány szót. Pedig nem a szó a kenyerem, nem kenyerem a szó.

Szokatlan alkalom egyszerre két helyen lenni. Itthon ünnepelni, máshol pedig szolgálni. Egy időben itt alázattal és köszönettel meghajolni, ugyanakkor ott emelt fővel rászorulók gondjaiért harcba szállni. Látni itthon a fényt és fürödni a ragyogásban ott pedig kemény fejjel küszködni a Mammon- hívők durcás akarata ellen.
Sok-sok évvel ezelőtt a reménytelenségbe merült embervilágba a kiválasztott megszólalt: „Ímé itt vagyok, a könyvtekercsben írva van felőlem…” Ebben a mondatban benne volt minden szenvedése, de benne volt mások szenvedésének a megszüntetése is. Azóta az egész emberi világ döntő reménysége a bizonyság „Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem , ó Isten a, a te akaratodat..” És vannak bizonyság tevők, akiknek vannak követői és lesznek, akik ismét bizonyságot fognak tenni és messze csengő hangon mondják majd „ímé itt vagyok..”.
„Ímé itt vagyok..” nem könnyű kimondani. Volt, aki nem is akarta kimondani. Kálvin sem akarta kimondani, amikor átutazott Genfen, úgy gondolva, hogy valahol elvonultan írja majd könyveit. Ő tudós akart lenni, de a feladat elől nem térhetett ki és ott Genfben küzdötte végig egész életét.
Nehéz volt kimondania Apáczai Csere Jánosnak is, hiszen maradhatott volna professzornak Hollandiában, élhette volna boldog békés életét, de elhivattatott és hazament Enyedre, küszködni értetlenséggel, szűklátókörű felettessel.
Nehéz volt Misztótfalusi Kis Miklósnak visszatérni, és nehéz lehetett a békeszerető Bocskainak vállalva a küzdelmet és harcot.
Ma is nehéz kimondani ezt a csonka mondatot. Nehéz felvállalni, hogy itt, ahol élek nekem megadatott! Igaz szívvel, legjobb tudásom szerint járom az utamat, és „Ímé itt vagyok”. Méltó arra, hogy felálljak, és hangosan szóljak, mert vannak még közösségek, ahol még meghallják a szót, ahol megértik az igaz beszédet.
Itthon ünnep a mai nap. Alkalom az együttlétre, beszámoló az eddigiekről, lehetőség az új tagok befogadására, tehát felismerése a tennitudásnak. Ünnep a mai nap, mert részeivé válunk az elismeréseknek és megköszönhetjük az oda vezető utat. A közel múltban Plesz Antalt a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével tüntették ki, Fecske Csabát József Attila díjjal ismerték el, Serfőző Simont pedig a Balassi kard ékesíti. Velünk voltak és velünk vannak. Itt élnek, részeink és világítanak. Ismerik az utat és van erejük járni útjukat. Társaink és elismertek. Van erejük a bizonyságtételre. „Ímé itt vagyok..”
Isten éltesse mindhármukat.