MAB
SZIMA    ARCKÉPCSARNOK    PROGRAMOK    MŰKÖDÉS    MAB

A MAB feladatai, tevékenysége

A MAB feladata, hogy Észak-Magyarország tudományos közössége számára biztosítsa a tudományos közélet kereteit (konferenciákat, szimpóziumokat, szemináriumokat, vitaüléseket, találkozókat, tanácskozásokat rendezzen), továbbá önkéntes részvétellel tudományos klubéletet valósítson meg, ezen felül a tudomány álláspontjának, ill. a tudományos közösség szakvéleményezésének képviseletét is ellássa a régió társadalma és intézményei felé.

A MAB elősegíti "A tudomány támogatásáért Észak-Magyarországon" Alapítvány eredményes működését, székházában helyet ad más szervezetek, egyesületek tudományos, gazdasági és egyéb (nem politikai) rendezvényeinek.

A MAB munkájában elsősorban az MTA észak-magyarországi tagjai és tudományos fokozattal rendelkező szakemberei vesznek részt. Működése azonban nem központi jellegű, hanem szak- és munkabizottságain, esetleg ad hoc bizottságain keresztül érvényesül. A bizottságokban közreműködnek a szakmájukban értékes elméleti és gyakorlati tevékenységet folytató tudományos fokozattal nem rendelkező szakemberek is. Ezen szakbizottságok rendszeresen előadásokat, munkaértekezleteket, kisebb-nagyobb regionális, országos, vagy nemzetközi konferenciákat, szimpóziumokat szerveznek, amelyek révén figyelemmel kísérik a tudományterületükön folyó munkát; ösztönzik a kutatók és a kutatóhelyek közötti munkakapcsolatokat; fórumot biztosítanak a kutatók munkájának megmérettetésére; elősegítik a kutatások eredményeinek hasznosítását, kapcsolatok kiépítését, pályázatok előkészítését; ifjú tudósaink PhD értekezésének megvédését elősegítik.

A MAB elő kívánja segíteni, hogy az észak-magyarországi régió rendelkezzék - a felemelkedéséhez nélkülözhetetlen - szellemi bázissal, hogy ennek biztosításához a régiókban kellő számú és színvonalas kutatóhely működjék, hogy az ország és a régió tudományosságában is érvényesüljön az esélyegyenlőség biztosításának, az egészséges versenyszellemnek és a minőségorientált kiválasztásnak hármas, egymástól el nem választható elve.

Forrás: http://mab.mta.hu/tortenet/index.php?1110